Odpady

23.3.2019 BioOdpad
28.3.2019 Komunální

Kulturní akce

30.3.2019 Hasičský ples
2.4.2019 16:00 - Senioři - Kritické myšlení
13.4.2019 9:00 - Velikonoční dílnička
7.5.2019 16:00 - Senioři - Říční krajina včera a dnes
1.6.2019 14:00 - Dětský den

Rozpis cvičení

Pondělí 18. 2. 2019 - pronájem
  Stolní tenis - senioři
  Stolní tenis
  Volejbal
Úterý Stolní tenis

Aktuality

Umístění kontejnerů na bioodpad - březen 2019

v sobotu 16. 3. 2019 od 8.00 do 12.00 hod.
- u obecního úřadu
- v lokalitě za hřištěm

v sobotu 23. 3. 2019 od 8.00 do 12.00 hod.
- u domu p. J. Ťuky
- za zahradou p. Bartoše

v sobotu 30. 3. 2019 od 8.00 do 12.00 hod.
- za zahradou p. B. Šuby
- u domu p. J. Klajbla

v sobotu 6. 4. 2019 od 8.00 do 12.00 hod.
- u kostela
- u domu p. J. Navrátila

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční :

v sobotu 16.března 2019

od 8.00 hod.– 11.00 hod.

před hospodou pana Ťuky.

Upozorňujeme, že azbest přejímá firma pouze v igelitovém pytlu !!!

Žádáme občany, aby nevozili odpad dříve než ve stanovenou dobu.

Chodník

Informujeme tímto veřejnost, že v současné chvíli je připravován záměr obce týkající se vybudování chodníku podél silnice č. III/4469, který bude zajišťovat především vyšší bezpečnost v obci Štarnov. Realizace zlepší propojenost okolí pomocí napojení daného úseku na již stávající chodníky, a tím umožní lepší dostupnost k občanské vybavenosti. Nedílnou součástí výstupu projektu je lepší přístupnost železniční zastávky Štarnov, kterou dojíždějící využívají při přepravě do zaměstnání, škol či za službami.
Začátek chodníku je navržený za mostem přes potok Aleš a je zakončen místem pro přecházení v návaznosti na stávající chodník vedoucí od obecního úřadu. Chodník je rozdělen na 2 navazující větve. Tato nová infrastruktura pro pěší je zařazena do kategorie místních komunikací IV. třídy, funkční skupiny D. Projekt je navržen jako komunikace pro pěší s vyloučením nebo přísným omezením přístupu motorové dopravy.
Chodník je navržen v základní šířce 1,85 m a od komunikace je oddělen silničními obrubníky. Směrový návrh kopíruje směrové poměry stávající silnice III/4469. Chodník bude vydlážděn zámkovou dlažbou. Délka první větve projektu je 52,47 m, druhá větev má délku 80,86 m. Celková délka nově řešené trasy projektovou dokumentací tedy činí 133,33 m. Druhá větev je zakončena místem pro přecházení, který propojí projekt se stávajícím chodníkem vedoucí k objektům občanské vybavenosti. Místo pro přecházení se také nachází mezi první a druhou větví projektu, jelikož jsou tyto dva úseky odděleny účelovou komunikací vedoucí k areálu sportoviště.

Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

viz příloha

Obec Štarnov

Rychlé informace

Počet obyvatel: 750
Rozloha: 989 ha
PSČ: 783 14
Nadmořská v.: 224 mn. m.
Starosta: Ing. Stanislav Nykl
Adresa ob.úřadu: Štarnov 131
783 14 Bohuňovice