Odpady

13.12.2017 Tříděný

Kulturní akce

24.12.2017 Setkání u kapličky
31.12.2017 Silvestrovský pochod Štarnovským katastrem

Rozpis cvičení

Středa Hasiči (děti)
  Zdravotní cvičení
  Zdravotní cvičení
  Florbal
Čtvrtek Stolní tenis

Aktuality

Pozvánka na jednání zastupitelstva 11.12.2017 v 18.00 hod.

P o z v á n k a
na jednání Zastupitelstva obce Štarnova, které se uskuteční v pondělí dne 11.12.2017 v 18.00 hodin v budově Obecního úřadu Štarnov.
Program jednání:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Zpráva o činnosti Rady obce od uplynulého jednání Zastupitelstva
3. Zpráva o hospodaření obce k 30.11.2017
4. Projednání zápisu z jednání finančního výboru
5. Návrh rozpočtu na rok 2018
6. Smlouva o partnerství a spolupráci v rámci realizace projektu „Podjezd pro cyklisty pod mostem evid.č. 4468-1 ve Štarnově „ na území obce Štarnov a města Šternberk
7. Prodej pozemků p.č. 270/27, 270/28, 270/40, 270/41, 270/46, 270/44, 270/45, 270/35 v k.ú. Štarnov
8. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích v obci
9. Různé
10. Diskuse
11. Schválení usnesení
12. Dotazy občanů
13. Závěr
Srdečně zveme všechny občany .

Ing. Stanislav Nykl
starosta Obce Štarnova

tenisová škola pro děti

tenisová škola pro děti

Nabídka brigády

Obec Štarnov vyhlašuje nabídku na dohodu o provedení práce (brigáda pro potřeby Obce Štarnova) .
Jedná se především o sečení trávy, údržbu obce apod.
Nabízená cena za hodinu práce je 95,- Kč/hod. hrubého.
Zájemci se mohou přihlásit písemně nebo osobně na Obecním úřadě.

Odkaz na starý web

Starý web obce naleznete na odkazu; puvodni.starnov.cz

Obec Štarnov

Rychlé informace

Obec Štarnov - znak

Počet obyvatel: 750
Rozloha: 989 ha
PSČ: 783 14
Nadmořská v.: 224 mn. m.
Starosta: Ing. Stanislav Nykl
Adresa ob.úřadu: Štarnov 131
783 14 Bohuňovice