Odpady

29.7.2017 BioOdpad
2.8.2017 Tříděný
3.8.2017 Komunální

Kulturní akce

14.10.2017 Dyniáda
18.11.2017 Vánoční dílnička
25.11.2017 Předvánoční a vánoční aranžování
1.12.2017 Rozsvícení vánočního stromu
2.12.2017 Mikulášské hody

Rozpis cvičení

Pondělí Hasiči (děti)
  Stolní tenis
  Hasiči (děti)
  Volejbal
  Badminton

Aktuality

Pozvánka na jednání zastupitelstva 2. 8. 2017 v 18.00 hod.

P o z v á n k a   
na jednání Zastupitelstva obce Štarnova, které se uskuteční  ve středu dne 2.8.2017 v 18.00 hodin v budově Obecního úřadu Štarnov. 
Účast na jednání je pro členy zastupitelstva  povinná.
V případě neúčasti je nutno předem se omluvit.
 
Program jednání:
 
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Smlouva o budoucí kupní smlouvě (průtah obce Štarnov)
3. Diskuse
4. Schválení usnesení
5. Dotazy občanů
6. Závěr
  
Srdečně zveme všechny občany.
 
 
 
Ing. Stanislav Nykl
starosta Obce Štarnova

Nabídka brigády

Obec Štarnov vyhlašuje nabídku na dohodu o provedení práce (brigáda pro potřeby Obce Štarnova) .
Jedná se především o sečení trávy, údržbu obce apod.
Nabízená cena za hodinu práce je 95,- Kč/hod. hrubého.
Zájemci se mohou přihlásit písemně nebo osobně na Obecním úřadě.

Odkaz na starý web

Starý web obce naleznete na odkazu; puvodni.starnov.cz

Obec Štarnov

Rychlé informace

Obec Štarnov - znak

Počet obyvatel: 750
Rozloha: 989 ha
PSČ: 783 14
Nadmořská v.: 224 mn. m.
Starosta: Ing. Stanislav Nykl
Adresa ob.úřadu: Štarnov 131
783 14 Bohuňovice