Odpady

19.12.2019 Komunální

Kulturní akce

31.12.2019 9:00 - Silvestrovský pochod štarnovským katastrem

Rozpis cvičení

Pondělí 18. 2. 2019 - pronájem
  Stolní tenis - senioři
  Stolní tenis
  Volejbal
Úterý Stolní tenis

Aktuality

Pozvánka na jednání zastupitelstva

P o z v á n k a
na jednání Zastupitelstva obce Štarnova, které se uskuteční v pondělí dne 16.12.2019 v 18.00 hodin v budově Obecního úřadu Štarnov.
Program jednání:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Zpráva o činnosti Rady obce od uplynulého jednání Zastupitelstva
3. Zpráva o hospodaření obce k 31.10.2019
4. Projednání zápisu z jednání finančního výboru
5. Změny rozpočtu Obce Štarnova
6. Návrh na rozpočtové provizorium Obce Štarnova na rok 2020
7. Dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje
8. Obecně závazná vyhláška obce Štarnova o místním poplatku ze psů
9. Obecně závazná vyhláška obce Štarnova o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
10. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích v obci
11. Různé
12. Diskuse
13. Dotazy občanů
14. Závěr

Srdečně zveme všechny občany.

Ing. Stanislav Nykl
starosta Obce Štarnova

Olomoucký kraj

V roce 2019 Olomoucký kraj přispěl částkou 45 000,- Kč na „ NÁKUP VĚCNÉHO VYBAVENÍ JSDH ŠTARNOV“

Olomoucký kraj

Stavbu "Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní" finančně podpořil Olomoucký kraj, Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2018

Nábor pro POLICII ČR

Policie České republiky v Olomouckém kraji navyšuje počty policistů a policistek. Nabízí náborový příspěvek 75.000 Kč, 6 týdnů dovolené a spoustu dalších benefitů. Podrobnosti se dozvíte zde : https://www.olomouckadrbna.cz/z-kraje/olomoucko/13030-foto-video-policie-nabizi-volna-sluzebni-mista-v-celem-olomouckem-kraji.html

Informace pro občany

Obec Štarnov informuje občany, že vodoměrné šachty, které si objednávali na obci, jsou připraveny k odběru u p. Lakvy v Bohuňovicích. Je možnost zaplatit také platební kartou.
Osazení šachet a napojení /svařování/ si zajišťuje každý občan na své náklady případně po dohodě s firmou, která odbočky provádí.
Instalaci šachet a jejich napojení je možno domluvit také u p. Davida Šestáka – mobil : 774 771 314

Výlukový jízdní řád na trati 290 Olomouc Šumperk 27.9.-17.10.2019

dne 20. 09. 2019 Vám byl zaslán informační email k výluce viz níže. Přílohou Vám byl zaslán Výlukový jízdní řád, ve kterém došlo ke změně v umístění zastávek náhradní autobusové dopravy v obci Nová Hradečná. Původně byla náhradní autobusová zastávka stanovena u železniční stanice. Nově jsou stanoveny dvě zastávky, a to autobusová zastávka "Nová Hradečná, Pod kostelem" a "Nová Hradečná, Hradec". Ve VJŘ byl posunut řádek u spoje 413703, přičemž byl spoj uveden ze stanice Uničov (6:59), nově je uveden s odjezdem ze stanice Šternberk.
Za vzniklé změny se omlouváme a děkujeme za pochopení.
České dráhy, a.s., Generální ředitelství
Odbor regionální dopravy | Regionální obchodní centrum Olomouc

Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

viz příloha

Obec Štarnov

Rychlé informace

Počet obyvatel: 750
Rozloha: 989 ha
PSČ: 783 14
Nadmořská v.: 224 mn. m.
Starosta: Ing. Stanislav Nykl
Adresa ob.úřadu: Štarnov 131
783 14 Bohuňovice