Odpady

20.4.2019 BioOdpad
25.4.2019 Komunální

Kulturní akce

27.4.2019 14:00 - Odpolední posezení s hudbou
7.5.2019 16:00 - Senioři - Říční krajina včera a dnes
1.6.2019 14:00 - Dětský den
14.9.2019 Výročí 750 let Obce Štarnov
12.10.2019 9:00 - Dyniáda

Rozpis cvičení

Neděle Stolní tenis
  Badminton
  Florbal
Pondělí 18. 2. 2019 - pronájem
  Stolní tenis - senioři

Aktuality

Nebezpečí při pálení čarodějnic

viz příloha

Umístění kontejnerů na bioodpad - duben 2019

v sobotu 6. 4. 2019 od 8.00 do 12.00 hod.
- u kostela
- u domu p. J. Navrátila

v sobotu 13. 4. 2019 od 8.00 do 12.00 hod.
- u obecního úřadu
- v lokalitě za hřištěm

v sobotu 20. 4. 2019 od 8.00 do 12.00 hod.
- u domu p. J. Ťuky
- za zahradou p. Bartoše

v sobotu 27. 4. 2019 od 8.00 do 12.00 hod.
- za zahradou p. B. Šuby
- u domu p. J. Klajbla

Chodník

Informujeme tímto veřejnost, že v současné chvíli je připravován záměr obce týkající se vybudování chodníku podél silnice č. III/4469, který bude zajišťovat především vyšší bezpečnost v obci Štarnov. Realizace zlepší propojenost okolí pomocí napojení daného úseku na již stávající chodníky, a tím umožní lepší dostupnost k občanské vybavenosti. Nedílnou součástí výstupu projektu je lepší přístupnost železniční zastávky Štarnov, kterou dojíždějící využívají při přepravě do zaměstnání, škol či za službami.
Začátek chodníku je navržený za mostem přes potok Aleš a je zakončen místem pro přecházení v návaznosti na stávající chodník vedoucí od obecního úřadu. Chodník je rozdělen na 2 navazující větve. Tato nová infrastruktura pro pěší je zařazena do kategorie místních komunikací IV. třídy, funkční skupiny D. Projekt je navržen jako komunikace pro pěší s vyloučením nebo přísným omezením přístupu motorové dopravy.
Chodník je navržen v základní šířce 1,85 m a od komunikace je oddělen silničními obrubníky. Směrový návrh kopíruje směrové poměry stávající silnice III/4469. Chodník bude vydlážděn zámkovou dlažbou. Délka první větve projektu je 52,47 m, druhá větev má délku 80,86 m. Celková délka nově řešené trasy projektovou dokumentací tedy činí 133,33 m. Druhá větev je zakončena místem pro přecházení, který propojí projekt se stávajícím chodníkem vedoucí k objektům občanské vybavenosti. Místo pro přecházení se také nachází mezi první a druhou větví projektu, jelikož jsou tyto dva úseky odděleny účelovou komunikací vedoucí k areálu sportoviště.

Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

viz příloha

Obec Štarnov

Rychlé informace

Počet obyvatel: 750
Rozloha: 989 ha
PSČ: 783 14
Nadmořská v.: 224 mn. m.
Starosta: Ing. Stanislav Nykl
Adresa ob.úřadu: Štarnov 131
783 14 Bohuňovice