Odpady

24.8.2019 BioOdpad

Kulturní akce

14.9.2019 Výročí 750 let Obce Štarnov
12.10.2019 9:00 - Dyniáda
23.11.2019 9:00 - Vánoční dílnička
30.11.2019 14:00 - Výroba adventních věnců
6.12.2019 17:30 - Rozsvícení vánočního stromu

Rozpis cvičení

Úterý Stolní tenis
  Tenisová škola dětí
  Badminton
  Stolní tenis
Středa Buď fit s Martinem

Aktuality

Výlukový jízdní řád na trati 290 Olomouc Šumperk

provozovatel dráhy – Správa železniční dopravní cesty, s.o. vyhlásil na trati č. 290 Olomouc – Šumperk ve dnech od 3. srpna do cca 13. prosince 2019 výluku traťové koleje v úseku Šternberk - Uničov. Důvodem dlouhodobé výluky je elektrizace a zkapacitnění trati. Další dlouhodobé výluky budou následovat i v rove 2020 a 2021 dle jednotlivých etap a postupu stavebních prací.

Dopravce České dráhy, a.s. proto musí po dobu výluky všechny vlaky ve vyloučeném úseku na trati č. 290 nahradit náhradní autobusovou dopravou.

Podrobnosti k výluce jsou uvedeny v přiloženém výlukovém jízdním řádu, který je vydán zatím pro období hlavních školních prázdnin. Pro další období Vám bude výlukový jízdní řád zaslán v průběhu měsíce srpna.

S ohledem na počet autobusů náhradní dopravy je nutno u skupinových přeprav cestujících (školní výlety, turistické akce apod.) nahlásit požadavek na přepravu. Požadavek je nutno uplatnit alespoň 72 hodin před plánovaným odjezdem, a to buď telefonicky, nebo e-mailem na Kontaktním centru Českých drah, a. s. – tel.: 221 111 122, e-mail: info@cd.cz. Na tomto pracovišti Vám rovněž poskytneme bližší informace o organizaci dopravy po dobu výluky.

Informace k výluce najdou cestující na našich stránkách www.cd.cz/omezeniprovozu. Případné dotazy zodpoví i operátoři zákaznické linky 221 111 122.

Všem cestujícím se velice omlouváme za komplikace způsobené výlukou a děkujeme za pochopení.

Informace - vodoměrné šachty

- viz příloha

Umístění kontejnerů na bioodpad - červen 2019

v sobotu 1. 6. 2019 od 8.00 do 12.00 hod.
- u kostela
- u domu p. J. Navrátila

v sobotu 8. 6. 2019 od 8.00 do 12.00 hod.
- u obecního úřadu
- v lokalitě za hřištěm

v sobotu 15. 6. 2019 od 8.00 do 12.00 hod.
- u domu p. J. Ťuky
- za zahradou p. Bartoše

v sobotu 22. 6. 2019 od 8.00 do 12.00 hod.
- za zahradou p. B. Šuby
- u domu p. J. Klajbla

v sobotu 29. 6. 2019 od 8.00 do 12.00 hod.
- u kostela
- u domu p. J. Navrátila

Chodník

Informujeme tímto veřejnost, že v současné chvíli je připravován záměr obce týkající se vybudování chodníku podél silnice č. III/4469, který bude zajišťovat především vyšší bezpečnost v obci Štarnov. Realizace zlepší propojenost okolí pomocí napojení daného úseku na již stávající chodníky, a tím umožní lepší dostupnost k občanské vybavenosti. Nedílnou součástí výstupu projektu je lepší přístupnost železniční zastávky Štarnov, kterou dojíždějící využívají při přepravě do zaměstnání, škol či za službami.
Začátek chodníku je navržený za mostem přes potok Aleš a je zakončen místem pro přecházení v návaznosti na stávající chodník vedoucí od obecního úřadu. Chodník je rozdělen na 2 navazující větve. Tato nová infrastruktura pro pěší je zařazena do kategorie místních komunikací IV. třídy, funkční skupiny D. Projekt je navržen jako komunikace pro pěší s vyloučením nebo přísným omezením přístupu motorové dopravy.
Chodník je navržen v základní šířce 1,85 m a od komunikace je oddělen silničními obrubníky. Směrový návrh kopíruje směrové poměry stávající silnice III/4469. Chodník bude vydlážděn zámkovou dlažbou. Délka první větve projektu je 52,47 m, druhá větev má délku 80,86 m. Celková délka nově řešené trasy projektovou dokumentací tedy činí 133,33 m. Druhá větev je zakončena místem pro přecházení, který propojí projekt se stávajícím chodníkem vedoucí k objektům občanské vybavenosti. Místo pro přecházení se také nachází mezi první a druhou větví projektu, jelikož jsou tyto dva úseky odděleny účelovou komunikací vedoucí k areálu sportoviště.

Obec Štarnov

Rychlé informace

Počet obyvatel: 750
Rozloha: 989 ha
PSČ: 783 14
Nadmořská v.: 224 mn. m.
Starosta: Ing. Stanislav Nykl
Adresa ob.úřadu: Štarnov 131
783 14 Bohuňovice