Územní plán obce

Širší vztahy staženo 232x 428.93 kB
Hlavní výkres staženo 403x 1.44 MB
Stav dle návrhu UPN staženo 207x 1.16 MB
Energetika a spoje staženo 162x 1.28 MB
Kanalizace staženo 207x 1.24 MB
Širší vztahy - legenda staženo 182x 231.13 kB
Stav dle návrhu UPN - legenda staženo 142x 681.36 kB
Hlavní výkres - legenda staženo 233x 831.7 kB
Doprava staženo 168x 1.44 MB
Výkres veřejně prospěšných staveb staženo 168x 1.36 MB
Vyhodnocení záboru staženo 155x 1.28 MB
Územní plán staženo 498x 98.54 kB