Úřední deska

Stav ke dni 24.4.2017

Úřední deska obce je fyzicky zavěšena vedle vstupu do obecního úřadu.


Majetkoprávní záležitosti

Datum Název a anotace Zveřejnil
1.11.2016 Záměr Obce Štarnov - dočasné užívání nemovitostí / pacht, nájem Admin
16.7.2014 Záměr prodeje pozemku p.č. 270/32 v k.ú. Štarnov Admin
3.3.2014 Štarnov - údaje o nemovitých věcech Admin
2.9.2013 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Admin
10.6.2013 Informace o záměru Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek - k.ú. Štarnov Admin
2.1.2012 Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - František Čouka, Dana Čouková - přístavba pohostinství a bytu ke stávajícímu objektu prodejny potravin ve Štarnově č.p. 78 Admin

Opatření obecné povahy

Datum Název a anotace Zveřejnil
15.11.2016 Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava Admin
15.11.2016 Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - dopis Admin
15.11.2016 Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - příloha 2 Admin
15.11.2016 Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - příloha 3 Admin
15.11.2016 Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - příloha 4 Admin
8.2.2016 MÚ Šternberk, Odbor dopravy a silničního hospodářství - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - nesouhlas s návrhem stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Admin
5.11.2014 Záměr prodeje pozemku p.č. 270/26 v k.ú. Štarnov Admin
15.10.2014 MÚ Šternberk, Odbor stavební - Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Bartoňková Admin
6.10.2014 Oznámení o vydání územního plánu Štarnov Admin
2.5.2014 Oznámení o zahájení veřejného projednání návrhu územního plánu Štarnov Admin
10.10.2013 Úřad práce - Veřejně prospěšné práce Admin
5.9.2011 Veřejná vyhláška - Oznámení o opatření obecné povahy Admin

Ostatní

Datum Název a anotace Zveřejnil
15.11.2016 Elektronická evidence tržeb - EET Admin
15.11.2016 Pozvánka na valnou hromadu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Admin
15.11.2016 MÚ Šternberk, Odbor stavební - Oznámení zahájení územního řízení - skupinový vodovod Bohuňovice, část Štarnov Admin
15.11.2016 MÚ Šternberk, Odbor stavební - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Peter Dolnik Admin
1.8.2016 Výlukový jízdní řád platný 11. a 12.8.2016, vždy 7:20 až 15:45 hod. Admin
1.8.2016 Výlukový jízdní řád platný 8. až 10.8.2016, vždy 7:25 až 15:35 hod Admin
27.1.2016 Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk Olomouc zahájení zjišťovacího řízení Admin
1.1.2016 Návrh rozpočtu SOSM na rok 2016 Admin
1.1.2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOSM za rok 2015 Admin
1.1.2016 Návrh rozpočtu SOSM na rok 2016 Admin
1.1.2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOSM za rok 2015 Admin
1.1.2016 Výlukový jízdní řád platný od 27. 2., 8:00 hod. do 21. 3. 2016, 24:00 hod. Admin
1.1.2016 Výlukový jízdní řád platný od 22.3.2016 0:00 hod. do 24.3.2016, 14:00 hod. Admin
31.12.2015 Návrh závěrečného účtu SOSM za rok 2015 Admin
30.11.2015 Záměr prodeje pozemků Admin
19.10.2015 Usnesení o opakované dražbě Admin
5.10.2015 Mikroregion Šternbersko - Návrh rozpočtu Mikroregionu Šternbersko na rok 2016 Admin
5.10.2015 Mikroregion Šternbersko - Pozvánka na valnou hromadu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko Admin
14.9.2015 MÚ Šternberk, Odbor životního prostředí - Rozhodnutí - splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní Admin
14.9.2015 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon Admin
1.8.2015 KÚ Olomouc, Odbor životního prostředí a zemědělství - ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ, Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Olomouc Admin
27.7.2015 Obec Štarnov zveřejňuje záměr směny pozemků Admin
13.7.2015 Program zlepšování kvality ovzduší - Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Admin
7.7.2015 MÚ Šternberk, Odbor stavební - Oznámení zahájení územního řízení - RD Štarnov - Malé štěrky Admin
6.7.2015 MÚ Šternberk, Odbor životního prostředí - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení splašková kanalizace Štarnov Admin
1.7.2015 MÚ Šternberk, Odbor stavební - Územní rozhodnutí o umístění stavby RD malé Štěrky IS Admin
5.1.2015 Vyúčtování stočného za rok 2014 Admin
15.12.2014 Oznámení o zahájení zadávacího řízení na akci: Zateplení obecního úřadu a kulturního střediska - obec Štarnov Admin
7.11.2014 MÚ Šternberk, Odbor stavební - Územní rozhodnutí č. 44/14 - o umístění stavby - splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní Admin
15.9.2014 Záměr prodeje pozemku, p.č.1021, 36/2 Admin
11.9.2014 Oznámení zahájení územního řízení - splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní Admin
7.7.2014 Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu - Štarnov Admin
27.5.2014 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Oldřich Klein Admin
23.10.2013 MÚ Šternberk, Usnesení zastavení řízení veřejnou vyhláškou Admin
14.8.2013 Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostíod roku 2013 Admin
22.7.2013 Veřejnosprávní smlouva o výkonu Městské policie Šternberk na území obce Štarnov Admin
12.7.2013 Oznámení o zveřejnění návrhu územního plánu Štarnov Admin
11.7.2013 Stavební povolení - Cyklistická stezka Olomouc – Šternberk Admin
8.7.2013 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Jan Veselský Admin
1.7.2013 Oznámení o uzavření veřejnosprávní smlouvy - Látal, Lisá Admin
24.4.2013 Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby - cyklistická stezka Olomouc - Šternberk - poslední etapa Admin
20.3.2013 Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor - hodpoda Na hřišti Admin
12.11.2012 Výzva k předložení nabídky - Štarnov - přeložka plynovodu Admin
9.7.2012 Obec Štarnov - odvodnění Admin
2.7.2012 Územní rozhodnutí - František Vrážel - rozhodnutí o umístění stavby Admin
2.1.2012 Informace ke sčítání lidu 2011 - sčítací komisaři Admin
2.1.2012 Informace ke sčítání lidu 2011 Admin
2.1.2012 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Obec Štarnov - přeložka STL plynovodu Admin
2.1.2012 MÚ Šternberk - Rozhodnutí - Kanalizační řád veřejné kanalizace Obce Štarnov Admin

Rozpočet, závěrečný účet obce

Datum Název a anotace Zveřejnil
31.12.2015 Účetní uzávěrka za rok 2015 Admin
31.12.2015 Komentář k rozpočtu 2016 Admin
30.11.2015 Návrh rozpočtu příjmů a výdajů Obce Štarnova na rok 2016 Admin
5.1.2015 Závěrečný účet obce Štarnov za rok 2014 Admin
5.1.2015 Účetní závěrka obce Štarnov za rok 2014 - Příloha Admin
5.1.2015 Účetní závěrka obce Štarnov za rok 2014 - Rozvaha Admin
5.1.2015 Účetní závěrka obce Štarnov za rok 2014 - Výkaz zisku a ztrát Admin
5.1.2015 Účetní závěrka obce Štarnov za rok 2014 Admin
1.1.2015 Závěrečný účet obce za rok 2015 Admin
1.12.2014 Komentář k rozpočtu 2015 Admin
1.12.2014 Rozpočet - Příjmy a výdaje na rok 2015 Admin
13.1.2014 Závěrečný účet obce Štarnov za rok 2014 - FIN 2-12 M Admin
1.1.2014 Závěrečný účet Obce Štarnov za rok 2013 Admin
2.12.2013 Komentář k rozpočtu 2014 Admin
7.10.2013 Rozpočet na rok 2014 Admin
7.10.2013 Rozpočtový výhled 2015 - 2016 Admin
1.1.2013 Závěrečný účet obce Štarnov za rok 2012 Admin
10.12.2012 Rozpočet 2013 - komentář Admin
12.11.2012 Rozpočet 2013 - příjmy, výdaje Admin
2.1.2012 Závěrečný účet obce Štarnova za rok 2011 Admin
26.12.2011 Rozpočet 2012 - příjmy, výdaje Admin
5.12.2011 Schválený rozpočet na rok 2012 Admin
30.11.2011 Rozpočet 2012 - komentář Admin
31.1.2011 Závěrečný účet obce Štarnova za rok 2010 Admin
20.12.2010 Komentář k Návrhu rozpočtu Obce Štarnova na rok 2011 Admin
1.12.2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 - výdaje Admin
1.11.2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 - příjmy Admin
1.1.2009 Rozpočet obce pro rok 2009 Admin

Smlouvy

Datum Název a anotace Zveřejnil
15.11.2016 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 714/03/S/1 Admin
15.11.2016 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Kolková, Kindl Admin
15.11.2016 Návrh veřejnoprávní smlouvy - Kindl, Kolková Admin
11.11.2016 Oznámení o uzavření smlouvy Admin
9.6.2016 Veřejnoprávní smlouva na úseku výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací Admin
31.12.2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Štarnova Admin
27.10.2014 MÚ Šternberk, Odbor stavební - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Bartoňková Admin
14.4.2014 MÚ Šternberk, Odbor stavební - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Švarc, Švarcová Admin
26.3.2014 MÚ Šternberk, Odbor stavební - Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Švarc, Švarcová Admin
1.7.2013 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy veřejnou vyhláškou - Jan Veselský Admin
10.6.2013 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Cyklistická stezka Olomouc - Šternberk - poslední etapa Admin

Volby

Datum Název a anotace Zveřejnil
11.11.2016 Přehled krajských voleb 2016 Admin
1.10.2016 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Admin
20.9.2016 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise ve Štarnově pro volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Admin
1.9.2016 Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Zastupitelstev krajů , konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Admin
1.7.2016 Oznámení o místě a konání voleb do zastupitelstev krajů Admin
24.9.2014 Oznámení o místě a době konání voleb Admin
17.7.2014 Stanovení počtu členů ZO pro následující volební období Admin
7.4.2014 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Admin
20.3.2014 Rozpočtový výhled 2015 - 2016 Admin
3.3.2014 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Admin
2.10.2013 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Admin
2.10.2013 Oznámení o místě a době konání voleb Admin
23.9.2013 Oznámení o počtu a sídle volebního okrsku pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané ve dnech 25. a 26 října 2013 Admin
20.9.2013 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise ve Štarnově pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013 Admin
16.9.2013 Oznámení o místě a době konání volby prezidenta České republiky Admin
12.8.2013 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise ve Štarnově pro volbu prezidenta České republiky Admin
1.1.2013 Oznámení o době a místě konání druhého kola volby prezidenta České republiky Admin

Vyhlášky

Datum Název a anotace Zveřejnil
11.11.2016 Veřejná vyhláška (KU Olomouc) Admin
10.10.2016 KÚ Olomouc - Odbor strategického rozvoje kraje - Veřejná vyhláška - Oznámení Admin
29.7.2016 MÚ Šternberk, Odbor dopravy a silničního hospodářství - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Admin
1.1.2016 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2016 Admin
19.10.2015 MÚ Šternberk, Odbor dopravy a silničního hospodářství - Veřejná vyhláška, oznámení o návrhu opatření obecné povahy Admin
1.8.2015 KÚ Olomouc, Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu - Veřejná vyhláška Admin
16.7.2015 Program zlepšování kvality ovzduší - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Admin
1.6.2015 Krajský úřad Olomouckého kraje - Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu - Veřejná vyhláška Admin
5.1.2015 Finanční úřad pro Olomoucký kraj - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2015 Admin
22.7.2013 MÚ Šternberk, Usnesení zastavení řízení veřejnou vyhláškou Admin
10.6.2013 Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Olomoucký kraj - Daň z nemovitostí na rok 2013 Admin
3.6.2013 Nařízení č. 1/2013 - Tržní řád Admin
13.5.2013 Veřejná vyhláška opatrovník Fremlová Admin
6.5.2013 Veřejná vyhláška opatrovník Pytlíčková Admin
31.12.2012 Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Olomoucký kraj - Daň z nemovitostí na rok 2013 Admin
2.1.2012 Veřejná vyhláška FÚ Šternberk Admin