Požadovaný soubor nebyl nenalezen (pravděpodobně takový soubor neexistuje nebo již byl vymazán)

Úřední deska

Stav ke dni 24.2.2018

Úřední deska obce je fyzicky zavěšena vedle vstupu do obecního úřadu.


Opatření obecné povahy

Datum Název a anotace Zveřejnil
15.11.2016 Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava Admin
15.11.2016 Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - dopis Admin
15.11.2016 Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - příloha 2 Admin
15.11.2016 Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - příloha 3 Admin
15.11.2016 Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - příloha 4 Admin
5.9.2011 Veřejná vyhláška - Oznámení o opatření obecné povahy Admin

Ostatní

Datum Název a anotace Zveřejnil
5.1.2018 Rozpočtová odpovědnost - Mikroregion Šternbersko Admin
15.11.2016 MÚ Šternberk, Odbor stavební - Oznámení zahájení územního řízení - skupinový vodovod Bohuňovice, část Štarnov Admin
15.11.2016 MÚ Šternberk, Odbor stavební - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Peter Dolnik Admin
1.1.2016 Návrh rozpočtu SOSM na rok 2016 Admin
1.1.2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOSM za rok 2015 Admin
1.8.2015 KÚ Olomouc, Odbor životního prostředí a zemědělství - ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ, Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Olomouc Admin

Rozpočet, závěrečný účet obce

Datum Název a anotace Zveřejnil
9.1.2018 Schválený rozpočet na rok 2018 Admin
9.1.2018 Schválený střednědobý výhled na roky 2019-2020 Admin
9.1.2018 Rozpočtové opatření č. 9/2017 Admin
9.12.2017 Rozpočtové opatření č. 8/2017 Admin
30.11.2017 Rozpočtové opatření č. 7/2017 Admin
24.11.2017 Návrh rozpočtu na rok 2018 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2020 Obce Štarnov Admin
30.10.2017 Rozpočtové opatření č. 6/2017 Admin
28.9.2017 Rozpočtové opatření č. 5/2017 Admin
11.9.2017 Rozpočtové opatření č. 4/2017 Admin
25.7.2017 Rozpočtové opatření č. 3/2017 Admin
19.6.2017 Závěrečný účet obce Štarnov za rok 2016 Admin
19.6.2017 Rozpočtové opatření č. 2/2017 Admin
19.6.2017 Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2016 Admin
19.6.2017 Účetní závěrka obce Štarnov za rok 2016 Admin
14.4.2017 Rozpočtové opatření č. 1/2017 Admin

Volby

Datum Název a anotace Zveřejnil
15.1.2018 Oznámení o místě a době konání voleb Admin
18.12.2017 Oznámení o svolání OVK Admin
18.12.2017 Oznámení o době a místě voleb Admin
27.11.2017 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků Admin
27.11.2017 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Admin

Vyhlášky

Datum Název a anotace Zveřejnil
27.4.2017 Veřejná vyhláška FÚ Šternberk Admin
10.10.2016 KÚ Olomouc - Odbor strategického rozvoje kraje - Veřejná vyhláška - Oznámení Admin
29.7.2016 MÚ Šternberk, Odbor dopravy a silničního hospodářství - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Admin
1.1.2016 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2016 Admin
1.8.2015 KÚ Olomouc, Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu - Veřejná vyhláška Admin
22.7.2013 MÚ Šternberk, Usnesení zastavení řízení veřejnou vyhláškou Admin
10.6.2013 Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Olomoucký kraj - Daň z nemovitostí na rok 2013 Admin
13.5.2013 Veřejná vyhláška opatrovník Fremlová Admin
6.5.2013 Veřejná vyhláška opatrovník Pytlíčková Admin