Úřední deska

Stav ke dni 6.4.2020

Úřední deska obce je fyzicky zavěšena vedle vstupu do obecního úřadu.


GDPR

Datum Název a anotace Zveřejnil
28.5.2018 Zásady zpracování osobních údajů Admin
21.5.2018 Oznámení pověřence Admin

Opatření obecné povahy

Datum Název a anotace Zveřejnil
10.12.2019 Opatření obecné povahy MZE Admin
2.9.2019 MZE Opatření obecné povahy Admin
8.4.2019 MZE Opatření obecné povahy Admin
15.11.2016 Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava Admin
15.11.2016 Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - dopis Admin
15.11.2016 Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - příloha 2 Admin
15.11.2016 Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - příloha 3 Admin
15.11.2016 Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - příloha 4 Admin
5.9.2011 Veřejná vyhláška - Oznámení o opatření obecné povahy Admin

Ostatní

Datum Název a anotace Zveřejnil
24.4.2019 Porovnání všech položek výpočtu stočného za rok 2018 Admin
5.1.2018 Rozpočtová odpovědnost - Mikroregion Šternbersko Admin
15.11.2016 MÚ Šternberk, Odbor stavební - Oznámení zahájení územního řízení - skupinový vodovod Bohuňovice, část Štarnov Admin
15.11.2016 MÚ Šternberk, Odbor stavební - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Peter Dolnik Admin
1.1.2016 Návrh rozpočtu SOSM na rok 2016 Admin
1.1.2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOSM za rok 2015 Admin
1.8.2015 KÚ Olomouc, Odbor životního prostředí a zemědělství - ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ, Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Olomouc Admin

Rozpočet, závěrečný účet obce

Datum Název a anotace Zveřejnil
27.2.2020 Návrh závěrečného účtu SOSM za rok 2019 Admin
25.2.2020 Návrh rozpočtu na rok 2020 SOSM Admin
6.1.2020 Rozpočtové opatření č. 12/2019 Admin
6.1.2020 Rozpočtové opatření č. 11/2019 Admin
18.12.2019 Rozpočtové provizorium na rok 2020 Admin
8.11.2019 Rozpočtové opatření č. 10/2019 Admin
21.10.2019 Rozpočtové opatření č. 9/2019 Admin
10.10.2019 Rozpočtové opatření č. 8/2019 Admin
23.9.2019 Rozpočtové opatření č. 7/2019 Admin
5.9.2019 Rozpočtové opatření č. 6/2019 Admin
8.7.2019 Rozpočtové opatření č.5/2019 Admin
3.7.2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019 Admin
28.6.2019 Účetní závěrka za rok 2018 Admin
28.6.2019 Závěrečný účet obce Štarnov za rok 2018 Admin
29.5.2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019 Admin
12.4.2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019 Admin
20.3.2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019 Admin
6.3.2019 Schválený rozpočet na rok 2019 Obec Štarnov Admin
6.3.2019 Schválený rozpočtový výhled 2020 -2021 Obec Štarnov Admin
21.12.2018 Rozpočtové provizorium na rok 2019 Admin
9.1.2018 Rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů Admin

Smlouvy

Datum Název a anotace Zveřejnil
5.4.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Sportklub Štarnov ( oddíl kopané ) Admin
5.4.2019 veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Sportklub z.s. Admin

Vyhlášky

Datum Název a anotace Zveřejnil
27.4.2017 Veřejná vyhláška FÚ Šternberk Admin
10.10.2016 KÚ Olomouc - Odbor strategického rozvoje kraje - Veřejná vyhláška - Oznámení Admin
29.7.2016 MÚ Šternberk, Odbor dopravy a silničního hospodářství - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Admin
1.1.2016 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2016 Admin
1.8.2015 KÚ Olomouc, Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu - Veřejná vyhláška Admin
10.6.2013 Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Olomoucký kraj - Daň z nemovitostí na rok 2013 Admin

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb

Datum Název a anotace Zveřejnil
28.2.2018 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 Admin