Úřední deska

Stav ke dni 25.5.2020

Úřední deska obce je fyzicky zavěšena vedle vstupu do obecního úřadu.


GDPR

Datum Název a anotace Zveřejnil
28.5.2018 Zásady zpracování osobních údajů Admin
21.5.2018 Oznámení pověřence Admin

Opatření obecné povahy

Datum Název a anotace Zveřejnil
10.12.2019 Opatření obecné povahy MZE Admin
2.9.2019 MZE Opatření obecné povahy Admin
8.4.2019 MZE Opatření obecné povahy Admin
15.11.2016 Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava Admin
15.11.2016 Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - dopis Admin
15.11.2016 Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - příloha 2 Admin
15.11.2016 Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - příloha 3 Admin
15.11.2016 Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - příloha 4 Admin
5.9.2011 Veřejná vyhláška - Oznámení o opatření obecné povahy Admin

Ostatní

Datum Název a anotace Zveřejnil
5.1.2018 Rozpočtová odpovědnost - Mikroregion Šternbersko Admin
15.11.2016 MÚ Šternberk, Odbor stavební - Oznámení zahájení územního řízení - skupinový vodovod Bohuňovice, část Štarnov Admin
15.11.2016 MÚ Šternberk, Odbor stavební - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Peter Dolnik Admin
1.1.2016 Návrh rozpočtu SOSM na rok 2016 Admin
1.1.2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOSM za rok 2015 Admin
1.8.2015 KÚ Olomouc, Odbor životního prostředí a zemědělství - ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ, Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Olomouc Admin

Rozpočet, závěrečný účet obce

Datum Název a anotace Zveřejnil
18.5.2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020 Admin
18.5.2020 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019 Admin
18.5.2020 Účetní závěrka obce Štarnov za rok 2019 Admin
29.4.2020 Závěrečný účet za rok 2019 Mikroregion Šternbersko Admin
28.4.2020 Schválený rozpočet na rok 2020 Admin
27.2.2020 Návrh závěrečného účtu SOSM za rok 2019 Admin
25.2.2020 Návrh rozpočtu na rok 2020 SOSM Admin
6.1.2020 Rozpočtové opatření č. 12/2019 Admin
6.1.2020 Rozpočtové opatření č. 11/2019 Admin
18.12.2019 Rozpočtové provizorium na rok 2020 Admin
8.11.2019 Rozpočtové opatření č. 10/2019 Admin
21.10.2019 Rozpočtové opatření č. 9/2019 Admin
10.10.2019 Rozpočtové opatření č. 8/2019 Admin
23.9.2019 Rozpočtové opatření č. 7/2019 Admin
5.9.2019 Rozpočtové opatření č. 6/2019 Admin
8.7.2019 Rozpočtové opatření č.5/2019 Admin
3.7.2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019 Admin
28.6.2019 Účetní závěrka za rok 2018 Admin
28.6.2019 Závěrečný účet obce Štarnov za rok 2018 Admin
29.5.2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019 Admin
12.4.2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019 Admin
20.3.2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019 Admin
6.3.2019 Schválený rozpočet na rok 2019 Obec Štarnov Admin
6.3.2019 Schválený rozpočtový výhled 2020 -2021 Obec Štarnov Admin
21.12.2018 Rozpočtové provizorium na rok 2019 Admin
9.1.2018 Rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů Admin

Vyhlášky

Datum Název a anotace Zveřejnil
22.4.2020 veřejná vyhláška FÚ daň z nemovitosti 2020 Admin
27.4.2017 Veřejná vyhláška FÚ Šternberk Admin
10.10.2016 KÚ Olomouc - Odbor strategického rozvoje kraje - Veřejná vyhláška - Oznámení Admin
29.7.2016 MÚ Šternberk, Odbor dopravy a silničního hospodářství - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Admin
1.1.2016 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2016 Admin
1.8.2015 KÚ Olomouc, Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu - Veřejná vyhláška Admin
10.6.2013 Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Olomoucký kraj - Daň z nemovitostí na rok 2013 Admin

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb

Datum Název a anotace Zveřejnil
28.2.2018 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 Admin