Úřední deska

Stav ke dni 24.2.2018

Úřední deska obce je fyzicky zavěšena vedle vstupu do obecního úřadu.


Opatření obecné povahy

Datum Název a anotace Zveřejnil
15.11.2016 Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava Admin
15.11.2016 Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - dopis Admin
15.11.2016 Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - příloha 2 Admin
15.11.2016 Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - příloha 3 Admin
15.11.2016 Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - příloha 4 Admin
5.9.2011 Veřejná vyhláška - Oznámení o opatření obecné povahy Admin

Ostatní

Datum Název a anotace Zveřejnil
5.1.2018 Rozpočtová odpovědnost - Mikroregion Šternbersko Admin
15.11.2016 MÚ Šternberk, Odbor stavební - Oznámení zahájení územního řízení - skupinový vodovod Bohuňovice, část Štarnov Admin
15.11.2016 MÚ Šternberk, Odbor stavební - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Peter Dolnik Admin
1.1.2016 Návrh rozpočtu SOSM na rok 2016 Admin
1.1.2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOSM za rok 2015 Admin
1.8.2015 KÚ Olomouc, Odbor životního prostředí a zemědělství - ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ, Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Olomouc Admin

Rozpočet, závěrečný účet obce

Datum Název a anotace Zveřejnil
9.1.2018 Schválený rozpočet na rok 2018 Admin
9.1.2018 Schválený střednědobý výhled na roky 2019-2020 Admin
9.1.2018 Rozpočtové opatření č. 9/2017 Admin
9.12.2017 Rozpočtové opatření č. 8/2017 Admin
30.11.2017 Rozpočtové opatření č. 7/2017 Admin
24.11.2017 Návrh rozpočtu na rok 2018 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2020 Obce Štarnov Admin
30.10.2017 Rozpočtové opatření č. 6/2017 Admin
28.9.2017 Rozpočtové opatření č. 5/2017 Admin
11.9.2017 Rozpočtové opatření č. 4/2017 Admin
25.7.2017 Rozpočtové opatření č. 3/2017 Admin
19.6.2017 Závěrečný účet obce Štarnov za rok 2016 Admin
19.6.2017 Rozpočtové opatření č. 2/2017 Admin
19.6.2017 Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2016 Admin
19.6.2017 Účetní závěrka obce Štarnov za rok 2016 Admin
14.4.2017 Rozpočtové opatření č. 1/2017 Admin

Volby

Datum Název a anotace Zveřejnil
15.1.2018 Oznámení o místě a době konání voleb Admin
18.12.2017 Oznámení o svolání OVK Admin
18.12.2017 Oznámení o době a místě voleb Admin
27.11.2017 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků Admin
27.11.2017 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Admin

Vyhlášky

Datum Název a anotace Zveřejnil
27.4.2017 Veřejná vyhláška FÚ Šternberk Admin
10.10.2016 KÚ Olomouc - Odbor strategického rozvoje kraje - Veřejná vyhláška - Oznámení Admin
29.7.2016 MÚ Šternberk, Odbor dopravy a silničního hospodářství - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Admin
1.1.2016 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2016 Admin
1.8.2015 KÚ Olomouc, Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu - Veřejná vyhláška Admin
22.7.2013 MÚ Šternberk, Usnesení zastavení řízení veřejnou vyhláškou Admin
10.6.2013 Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Olomoucký kraj - Daň z nemovitostí na rok 2013 Admin
13.5.2013 Veřejná vyhláška opatrovník Fremlová Admin
6.5.2013 Veřejná vyhláška opatrovník Pytlíčková Admin