Úřední deska

Stav ke dni 17.9.2019

Úřední deska obce je fyzicky zavěšena vedle vstupu do obecního úřadu.


GDPR

Datum Název a anotace Zveřejnil
28.5.2018 Zásady zpracování osobních údajů Admin
21.5.2018 Oznámení pověřence Admin

Opatření obecné povahy

Datum Název a anotace Zveřejnil
2.9.2019 MZE Opatření obecné povahy Admin
8.4.2019 MZE Opatření obecné povahy Admin
15.11.2016 Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava Admin
15.11.2016 Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - dopis Admin
15.11.2016 Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - příloha 2 Admin
15.11.2016 Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - příloha 3 Admin
15.11.2016 Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - příloha 4 Admin
5.9.2011 Veřejná vyhláška - Oznámení o opatření obecné povahy Admin

Ostatní

Datum Název a anotace Zveřejnil
24.4.2019 Porovnání všech položek výpočtu stočného za rok 2018 Admin
5.1.2018 Rozpočtová odpovědnost - Mikroregion Šternbersko Admin
15.11.2016 MÚ Šternberk, Odbor stavební - Oznámení zahájení územního řízení - skupinový vodovod Bohuňovice, část Štarnov Admin
15.11.2016 MÚ Šternberk, Odbor stavební - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Peter Dolnik Admin
1.1.2016 Návrh rozpočtu SOSM na rok 2016 Admin
1.1.2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOSM za rok 2015 Admin
1.8.2015 KÚ Olomouc, Odbor životního prostředí a zemědělství - ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ, Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Olomouc Admin

Rozpočet, závěrečný účet obce

Datum Název a anotace Zveřejnil
5.9.2019 Rozpočtové opatření č. 6/2019 Admin
8.7.2019 Rozpočtové opatření č.5/2019 Admin
3.7.2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019 Admin
28.6.2019 Účetní závěrka za rok 2018 Admin
28.6.2019 Závěrečný účet obce Štarnov za rok 2018 Admin
29.5.2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019 Admin
12.4.2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019 Admin
20.3.2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019 Admin
6.3.2019 Schválený rozpočet na rok 2019 Obec Štarnov Admin
6.3.2019 Schválený rozpočtový výhled 2020 -2021 Obec Štarnov Admin
17.1.2019 Rozpočtové opatření č. 16/2018 Admin
2.1.2019 Rozpočtové opatření č.14/2018 Admin
2.1.2019 Rozpočtové opatření č. 15/2018 Admin
21.12.2018 Rozpočtové provizorium na rok 2019 Admin
3.12.2018 Rozpočtové opatření č. 13/2012 Admin
26.10.2018 Rozpočtové opatření č. 12/2018 Admin
27.9.2018 Rozpočtové opatření č. 11/2018 Admin
19.9.2018 Rozpočtové opatření č. 10/2018 Admin
17.9.2018 Rozpočtové opatření č. 9/2018 Admin
31.7.2018 Rozpočtové opatření č. 8/2018 Admin
27.6.2018 Rozpočtové opatření č. 7/2018 Admin
26.6.2018 Rozpočtové opatření č.6/2018 Admin
21.6.2018 Účetní závěrka obce Štarnov za rok 2017 Admin
21.6.2018 Závěrečný účet obce Štarnov za rok 2017 Admin
18.5.2018 Rozpočtové opatření č. 5/2018 Admin
4.5.2018 Rozpočtové opatření č. 4/2018 Admin
10.4.2018 Rozpočtové opatření č. 3/2018 Admin
16.3.2018 Rozpočtové opatření č. 2/2018 Admin
31.1.2018 Rozpočtové opatření č.1/2018 Admin
9.1.2018 Rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů Admin

Smlouvy

Datum Název a anotace Zveřejnil
5.4.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Sportklub Štarnov ( oddíl kopané ) Admin
5.4.2019 veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Sportklub z.s. Admin

Vyhlášky

Datum Název a anotace Zveřejnil
27.4.2017 Veřejná vyhláška FÚ Šternberk Admin
10.10.2016 KÚ Olomouc - Odbor strategického rozvoje kraje - Veřejná vyhláška - Oznámení Admin
29.7.2016 MÚ Šternberk, Odbor dopravy a silničního hospodářství - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Admin
1.1.2016 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2016 Admin
1.8.2015 KÚ Olomouc, Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu - Veřejná vyhláška Admin
22.7.2013 MÚ Šternberk, Usnesení zastavení řízení veřejnou vyhláškou Admin
10.6.2013 Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Olomoucký kraj - Daň z nemovitostí na rok 2013 Admin
13.5.2013 Veřejná vyhláška opatrovník Fremlová Admin
6.5.2013 Veřejná vyhláška opatrovník Pytlíčková Admin

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb

Datum Název a anotace Zveřejnil
28.2.2018 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 Admin