Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce 2018 - 2022

Vedení obce:

 • Stanislav NYKL, starosta
 • Pavel KRÁL, místostarosta
 • Jiří HUDEC, místostarosta

Rada obce:

 • Martin STEJSKAL, člen
 • Alena JUŘÍNKOVÁ, člen

Finanční výbor:

 • Alena JUŘÍNKOVÁ, předseda
 • Miluše HUDCOVÁ, člen
 • Jiří LANGER, člen
 • Martin ŠAMAJ, člen
 • Pavel ROUBÍNEK, člen

Kontrolní výbor:

 • Margita VESELSKÁ, předseda
 • Drahomíra BOŠTÍKOVÁ, člen
 • Daniela SMOLINSKÁ, člen
 • Hana BĚHALOVÁ, člen
 • Milana KRETSCHMEROVÁ, člen

Kulturní komise:

 • Marcela NEPLECHOVÁ, předseda
 • Marcela TOMÁŠKOVÁ, člen
 • Anna KORANDOVÁ, člen
 • Zlatka ŠPERLÍKOVÁ, člen
 • Věra BARGLOVÁ, člen
 • Božena HORVÁTHOVÁ, člen

Technická komise:

 • Miloslav FALTYNEK, předseda
 • Pavel KRÁL, člen
 • Petr FUKALA, člen
 • Vladimír VLÁČIL, člen
 • Marek KOUTNÝ, člen
 • Martin KOLÍNEK, člen

 

Zastupitelstvo obce:

Starostové a nezávislí:

 • Pavel KRÁL
 • Martin STEJSKAL
 • Stanislav NYKL
 • Alena JUŘÍNKOVÁ
 • Marcela NEPLECHOVÁ
 • Jiří SKLENÁŘ
 • Jiří HUDEC
 • Jiří LANGER
 • Tomáš STEJSKAL

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová:

 • Hana BĚHALOVÁ
 • Margita VESELSKÁ
 • Miloslav FALTYNEK
 • Martin ŠAMAJ
 • Drahomíra BOŠTÍKOVÁ
 • Petr FUKALA