Zastupitelstvo obce

Vedení obce:
 • Ing. Stanislav NYKL, starosta
 • Drahomíra BOŠTÍKOVÁ, místostarosta
 • Ing. Jiří HUDEC, místostarosta
Rada obce:
 • Ing. Pavel KRÁL, člen
 • Ing. Alena JUŘÍNKOVÁ, člen
Finanční výbor:
 • Ing. Alena JUŘÍNKOVÁ, předseda
 • Ing. Miluše HUDCOVÁ, člen
 • MUDr. Jaroslav URBÁNEK, člen
 • Ing. Jiří LANGER, člen
 • Mgr. Martin ŠAMAJ, MBA, člen
Kontrolní výbor:
 • Ing. Martin STEJSKAL, předseda
 • Ladislav STRECK, DiS., člen
 • Daniela SMOLINSKÁ, člen
 • Peter DOLNIK, člen
 • Jitka STEJSKALOVÁ, člen

Zastupitelstvo obce:

Starostové a nezávislí:
 • Ing. Stanislav NYKL
 • Ing. Pavel KRÁL
 • Ing. Alena JUŘÍNKOVÁ
 • Ing. Martin STEJSKAL
 • Ladislav STRECK, DiS.
 • Ing. Jiří LANGER
 • Ing. Jiří HUDEC
 • Marcela NEPLECHOVÁ
 • Ing. Jitka ZUZAŇÁKOVÁ
 • Pavel PADĚRA
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová:
 • Drahomíra BOŠTÍKOVÁ
 • Hana BĚHALOVÁ
 • MUDr. Jaroslav URBÁNEK
 • Mgr. Martin ŠAMAJ, MBA
 • Margita VESELSKÁ