Velkoobjemový a nebezpečný odpad

Velkoobjemový a nebezpečný odpad patří na sběrný dvůr nebo lze využít pravidelných mobilních svozů.

Svoz velkoobjemového odpadu provádíme v obci společně s nebezpečným odpadem pravidelně 2x ročně (jaro – podzim).

Za velkoobjemový odpad můžeme považovat:

 • Nábytek
 • Koberce, linoleum
 • Objemný elektroodpad
 • Sanitární technika
 • Sádrokartonové desky

Za nebezpečný odpad můžeme považovat:

 • rozpouštědla vč. obalů
 • kyseliny vč. obalů
 • pesticidy vč. obalů
 • barvy vč. obalů
 • zářivky
 • akumulátory
 • motorové oleje vč. obalů

Seznam nadcházejících odvozů velkoobjemového a nebezpečného odpadu

21.9.2019
Pneumatiky - velkoobjemový odpad