Tříděný odpad

Tříděný odpad je shromažďován v obci v tzv. sběrných hnízdech, kde jsou umístěny kontejnery na příslušné komodity. Ty jsou svozovou firmou sváženy do sběrných dvorů a po pečlivém vytřídění jsou dále používány.

Je třeba zdůraznit, že tříděním odpadů získává obec nemalé finanční prostředky (ročně cca 100.000,- Kč).

Tímto děkujeme všem občanům za to, že naše obec patří již tradičně k těm obcím, které třídí velice důsledně. Nejde přitom pouze o finanční efekt, ale také o menší zátěž pro naše životní prostředí.

Co patří a nepatří do modrého kontejneru:

Do modrého kontejneru patří starý papír, noviny, časopisy, knihy, papírové obaly, sešity, katalogy, krabice. Obálky s foliovými okénky či papíry s kovovými sponkami lze do kontejneru vhodit, zpracovatelé si s tím umí poradit.

Do kontejneru rozhodně nepatří mokrý, mastný či jinak znečištěný papír se zbytky potravin či chemikálií, voskovaný papír, kopírovací papír, hygienické potřeby.

Co patří a nepatří do žlutého kontejneru:

Do žlutého kontejneru nebo speciálního pytle patří sešlápnuté PET lahve, plastové tašky, obaly od kosmetiky, folie a další výrobky z plastu.

Naopak nikdy do žlutých kontejnerů nevhazujte obaly znečištěné chemikáliemi a s velkým nánosem zbytků potravin, podlahové krytiny a novodurové trubky.

Co patří a nepatří do zeleného nebo bílého kontejneru:

Do kontejnerů na sklo patří víceméně jen obalové (láhve od vína, alkoholických a nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, zavařenin, zeleniny, apod.) a tabulové sklo.

Autoskla, zrcadla, drátoskla nelze zpracovat a pozor – porcelán a keramika patří do směsného komunálního odpadu, nikoliv mezi sklo.

Textil

Do speciálních kontejnerů na textil patří staré obnošené oblečení a boty. Neměly by však být špinavé nebo jinak znečištěné.

Seznam nadcházejících odvozů tříděného odpadu

Omlouváme se, v tuto chvíli nemáme vyplněné žádné nadcházející datumy.