Komunální odpad

Komunální odpad zahrnuje veškerý odpad vznikající při činnosti domácností.

Do komunálního odpadu patří:

  • tuhý komunální odpad (to, co si za běžných podmínek drží svůj tvar a objem)
  • domovní odpad (odpad z domácností a z činností spojených s úklidem obytných objektů)

Poplatek za komunální odpad je zakotven v zákoně o místních poplatcích a v zákoně o nakládání s odpady. Jejich likvidace spadá do kompetence místního úřadu, kterému se hradí poplatek za likvidaci komunálního odpadu.

Poplatek za komunální odpad se vztahuje na každého člena domácnosti. Jeho výši si obec upravuje samostatně. O tom, kde budete platit, rozhoduje místo trvalého pobytu. Poplatek se stanovuje podle zákona o místních poplatcích (565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), podle nějž má každá obec možnost upravit jeho výši dle vlastní úvahy a je tak uvedena v místní vyhlášce. Výše poplatku je složena ze dvou položek: fixní částka 250,- Kč na osobu, druhá se pak počítá dle skutečných nákladů obce v předchozím roce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Dohromady se může jednat maximálně o 1000,- Kč.

Termíny svozu jsou každý druhý čtvrtek dle rozpisu níže.

Seznam nadcházejících odvozů komunálního odpadu

4.6.2020
18.6.2020
2.7.2020
16.7.2020
30.7.2020
13.8.2020
27.8.2020