Bioodpad

V roce 2015 byl zahájen rozvoz kontejnerů na bioodpad po celé obci tak, aby občané mohli dle rozpisu svozů zlikvidovat biologicky rozložitelný odpad ze svých domů a zahrad. Tento odpad je dále zpracováván v mobilní kompostovací stanici. Srdcem této stanice je drtící a míchací stroj Zego.

V důsledku problémů s ukládáním bioodpadu v areálu zemědělského družstva (občané vyvážejí na plochu společně s bioodpadem také materiály, které tam evidentně nepatří, např. železo, cihly, kusy betonu apod.), bude obec Štarnov nucena přistoupit k zabezpečení tohoto místa oplocením.

Místní řád skládky biologicky rozložitelného odpadu

  1. Místo v areálu ZD s.r.o. je zřízeno pro potřeby občanů obce Štarnov.
  2. Každý návštěvník se musí řídit pokyny uvedenými v tomto řádu.
  3. Na skládku lze ukládat pouze biologicky rozložitelný materiál z běžného provozu domácnosti, jako např. listí, trávu, zbytky ovoce, zeleniny, piliny, spadané ovoce, hlínu z květináče, podestýlku z chovu.
  4. Na skládku nelze ukládat odpady z podnikatelské činnosti.
  5. Provozní doba pro individuální ukládání odpadu je středa a sobota od 8,00 do 18,00 hod.
  6. Svoz kontejnerů je zajištěn v sobotu od 8,00 do 12,00 hod. Umístění kontejnerů je dle plánu hlášeno vždy ve středu odpoledne obecním rozhlasem a je současně uvedeno na stránkách obce.
  7. Zahájení a ukončení sezony svozu kontejnerů bude oznámeno obvyklým způsobem.
  8. Při ukládání odpadu bude prováděna namátková kontrola.
  9. Řád vstupuje v platnost v den vyhlášení.

Seznam nadcházejících odvozů bioodpadu

29.4.2017 u kostela, u domu p. J. Navrátila - 8.00-12.00 hod.
6.5.2017 v lokalitě za hřištěm, u OÚ - 8.00-12.00 hod
13.5.2017 u domu p. J. Ťuky, za zahradou p. L. Bartoše - 8.00-12.00 hod.
20.5.2017 za zahradou p. B. Šuby, u domu p. J. Klajbla - 8.00-12.00 hod.
27.5.2017 u kostela, u domu p. J. Navrátila - 8.00-12.00 hod.
3.6.2017 v lokalitě za hřištěm, u OÚ - 8.00-12.00 hod
10.6.2017 u domu p. J. Ťuky, za zahradou p. L. Bartoše - 8.00-12.00 hod.
Koleje, rostlinka, podzim