Bioodpad

V roce 2015 byl zahájen rozvoz kontejnerů na bioodpad po celé obci tak, aby občané mohli dle rozpisu svozů zlikvidovat biologicky rozložitelný odpad ze svých domů a zahrad. Tento odpad je dále zpracováván v mobilní kompostovací stanici. Srdcem této stanice je drtící a míchací stroj Zego.

V důsledku problémů s ukládáním bioodpadu v areálu zemědělského družstva (občané vyvážejí na plochu společně s bioodpadem také materiály, které tam evidentně nepatří, např. železo, cihly, kusy betonu apod.), bude obec Štarnov nucena přistoupit k zabezpečení tohoto místa oplocením.

Místní řád skládky biologicky rozložitelného odpadu

  1. Místo v areálu ZD s.r.o. je zřízeno pro potřeby občanů obce Štarnov.
  2. Každý návštěvník se musí řídit pokyny uvedenými v tomto řádu.
  3. Na skládku lze ukládat pouze biologicky rozložitelný materiál z běžného provozu domácnosti, jako např. listí, trávu, zbytky ovoce, zeleniny, piliny, spadané ovoce, hlínu z květináče, podestýlku z chovu.
  4. Na skládku nelze ukládat odpady z podnikatelské činnosti.
  5. Provozní doba pro individuální ukládání odpadu je středa a sobota od 8,00 do 18,00 hod.
  6. Svoz kontejnerů je zajištěn v sobotu od 8,00 do 12,00 hod. Umístění kontejnerů je dle plánu hlášeno vždy ve středu odpoledne obecním rozhlasem a je současně uvedeno na stránkách obce.
  7. Zahájení a ukončení sezony svozu kontejnerů bude oznámeno obvyklým způsobem.
  8. Při ukládání odpadu bude prováděna namátková kontrola.
  9. Řád vstupuje v platnost v den vyhlášení.

Seznam nadcházejících odvozů bioodpadu

Omlouváme se, v tuto chvíli nemáme vyplněné žádné nadcházející datumy.

Koleje, rostlinka, podzim