Kalendář kulturních akcí

2.6.2018 Dětský den
14.6.2018 Zájezd - Brno, Česká televize a ZETOR - exkurze, Lysice - zahrady, Macocha - punkevní jeskyně
13.10.2018 Dyniáda
30.11.2018 Mikulášské hody
2.12.2018 Hodová mše
31.12.2018 Silvestrovský pochod Štarnovským katastrem