Kalendář kulturních akcí

13.10.2018 Dyniáda
30.11.2018 Mikulášské hody
2.12.2018 Hodová mše
31.12.2018 Silvestrovský pochod Štarnovským katastrem