Kalendář kulturních akcí

14.9.2019 Výročí 750 let Obce Štarnov
12.10.2019 9:00 - Dyniáda
23.11.2019 9:00 - Vánoční dílnička
6.12.2019 17:30 - Rozsvícení vánočního stromu
7.12.2019 9:00 - Mikulášské hody
8.12.2019 8:00 - Hodová mše
31.12.2019 9:00 - Silvestrovský pochod štarnovským katastrem