Probíhající investiční akce

Skupinový vodovod Bohuňovice, část Štarnov

Účelem stavby je zásobování obyvatelstva pitnou vodou, tj. rozvedení vodovodní sítě z vodárny v obci Bohuňovice ke všem koncovým odběratelům v obci Štarnov. Celková délka vodovodního přivaděče je cca 2 128,0 m a a rozvodné vodovodní sítě cca 5 420,0 m. Předpokládaný maximální průtok je cca 5,00 l/s.

1. Projektant: Staving engineering s.r.o.
2. Zhotovitel: Sdružení INSTA, MS-stavby, RI-STAV
3. Termín zahájení díla: 1. 10. 2018
4. Termín ukončení díla: 31. 12. 2019
5. Cena díla: 64 022 100,- Kč včetně DPH
6. Dotace ze SFŽP ve výši 85%

V průběhu výstavby budou obyvatelé obce na veřejných schůzích informováni o způsobu provedení přípojek včetně podmínek pro vybudování vodovodních šachet.

15.11.2019
01.10.2018
31.12.2019

* V případě, že jsou některé datumy zobrazeny přes sebe, najeďte na daný časový plán myší (případně na časový plán "tapněte" na mobilním zařízení).