Rozhlas

Pozvánka na jednání zastupitelstva 2. 8. 2017 v 18.00 hod.

26.7.2017

P o z v á n k a   
na jednání Zastupitelstva obce Štarnova, které se uskuteční  ve středu dne 2.8.2017 v 18.00 hodin v budově Obecního úřadu Štarnov. 
Účast na jednání je pro členy zastupitelstva  povinná.
V případě neúčasti je nutno předem se omluvit.
 
Program jednání:
 
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Smlouva o budoucí kupní smlouvě (průtah obce Štarnov)
3. Diskuse
4. Schválení usnesení
5. Dotazy občanů
6. Závěr
  
Srdečně zveme všechny občany.
 
 
 
Ing. Stanislav Nykl
starosta Obce Štarnova

Nabídka brigády

24.5.2017

Obec Štarnov vyhlašuje nabídku na dohodu o provedení práce (brigáda pro potřeby Obce Štarnova) .
Jedná se především o sečení trávy, údržbu obce apod.
Nabízená cena za hodinu práce je 95,- Kč/hod. hrubého.
Zájemci se mohou přihlásit písemně nebo osobně na Obecním úřadě.